Spot promujący kampanię banku Credit Agricole skierowaną do różnych grup społecznych, oraz podkreślającą fakt iż polacy – niezależnie od tego kim są i co robią – wybierają usługi banku CA.